Avainsanatutkimus & toimenpidesuositukset Googlen hakusanadataan perustuen

Ymmärrä millä hakusanoilla kohderyhmäsi etsii tietoa toimialanne tuotteista ja palveluista Googlessa sekä miten sivustonne sijoittuu hakutuloksissa nyt. Palvelumme avulla ymmärrät, mitä organisaationne Google-löydettävyyden parantamiseksi tulee konkreettisesti tehdä. Hinta alkaen 1790€ (alv.0).

Avainsanatutkimustyö ja hakukonelöydettävyyden nykytilan auditointi luovat kestävän pohjan hakukonenäkyvyyden suunnittelulle.

Tutkimustyön pohjalle on verrattain suoraviivaista rakentaa tuloksia tuottavat Google Ads -mainoskampanjat sekä laatia realistinen suunnitelma sivuston orgaanisen löydettävyyden kehittämiseen hakukoneoptimoinnin keinoin.

Avainsanatutkimuksesta ja siihen olennaisesti liittyvistä toimenpidesuosituksistamme hyötyvät erityisesti myynti- ja markkinointijohtajat, joiden tiimistä ei löydy resursseja avainsatutkimuksen toteuttamiseen.

Lisäksi avainsanatutkimuksestamme ovat hyötyneet uusia palveluja lanseeravat yrittäjät ja liiketoiminnan vetäjät.

Avainsanatukimus ja sen pohjalta tehtävät toimenpidesuositukset ovat modernin datajohdetun markkinointisuunnnitelman kulmakivi.

Tämän osa-alueen sivuuttaminen digitaalisen markkinoinnin suunnittelussa on verrattavissa tilanteeseen, jossa talon rakentaja sivuuttaa talon pohja- ja perustustyöt.

Mitä asiakkaamme sanovat

Miten Balanced Growth Boutique:n avainsanatutkimuspalvelu on hyödyttänyt asiakkaitamme?

B2B-myyntiä palveluna tarjoava Sellai on hyödyntänyt osaamistamme monien eri laskeutumissivujen datavetoisessa suunnittelussa.

Tykkäsin palvelusta kovasti

“Mä tykkäsin palvelusta kovasti. Saimme selkeän suunnan sisältösuunnitelman tekoon, hygieniatsekkauksen Google Ads:ista” ja konkreettisia kunnostus- ja parannusehdotuksia verkkokauppamme tuote- ja kategoriasivuille. Solid 9/10″

Ville Viinikka, CMO Porin Villa ja Peite Oy

Saimme konkreettisesti parannettua sivustomme löydettävyyttä

“Balanced Growth Boutique:n kanssa syksyllä 2021 toteutettu avainsanatutkimusprojekti lisäsi konkreettisesti tiimimme ymmärrystä hakukonelöydettävyyden kehittämisen vaatimuksista ja toimi lähtölaukaukauksena systemaattiselle yhteistyölle. Suosittelen lämpimästi tätä palvelua”

– Sami Kettunen, Kaupallinen johtaja Nordic Spa Ltd ( Novitek.fi )

Porin Villa ja Peite

Miten avainsanatutkimusprojekti etenee käytännössä?

Tutustu projektin etenemiseen vaihe vaiheelta.

Kuinka paljon sinun täytyy avainsanatutkimuspalvelun ostajana käyttää omaa aikaasi, jotta saat tutkimuksesta mahdollisimman suuren hyödyn?

Näitä kysymyksiä olemme Balanced Growth Boutiquella pysähtyneet pohtimaan, jotta palvelu olisi mahdollisimman konkreettinen ja ymmärrettävä.

Olemme avainsanatutkimuspalvelun suunnittelussa pyrkineet minimoimaan ne tunnit, joita asiakkaan täytyy käyttää projektiin osallistumiseen. Projektin toteutukseen kuluu sinulta minimissään kolmesta neljään työtuntiin. Meiltä palvelun tuottamiseen kuluu minimissään kolmesta neljään työpäivään.

Ymmärrämme, että ostajan rooli tutkimukseen osallistumisessa vaihtelee. Pyrimme aina sopeutumaan organisaationne yksilölliseen tilanteeseen. Tästä huolimatta olemme pyrkineet standardoimaan avainsanatutkimusprojektin vaiheet.

Avainsanatutkimus & toimenpidesuositukset – projektin kuusi työvaihetta: 

 

(1) Kick-off palaveri yhdessä sinun (ja tiimisi) kanssa
Tarvittava aika asiakkaalta: yksi (1) työtunti

Tämä on starttipalaveri, jonka järjestämme yhdessä kanssasi sen jälkeen kun olemme sopineet yhteiistyön aloituksesta. Tässä palaverissa:

1. Varmistamme, että käsitys avainsanatutkimusprojektin tavoitteista ja fokusalueista on asiantuntijoidemme tiedossa. Tarkempia fokusalueita voivat olla tietyt kielet, kohdemarkkinat ja/tai liiketoiminta-alueenne.

2. Varmistamme, että asiantuntijoillamme on pääsy kaikkiin avainsanatukimuksessa hyödynnettäviin järjestelmiin. Ohjeet käyttöoikeuksien antamiseen toimitamme jo ennen tätä palaveria. Esimerkkejä hyödyntämistämme järjestelmistä ovat Google Search Console, Google Analytics ja Google Ads.

(2) Avainsanadatan laaja läpikäynti koko potentiaalin ja lähtötilanteen ymmärtämiseksi
Tämä työvaihe ei vaadi ajankäyttöä asiakkaalta

Aloitamme työt löytääksemme mahdollisimman paljon uusia avainsanoja ja hakutermejä. Tässä työvaiheessa on tarkoitus löytää mahdollisimman laajasti organisaatiollenne mielenkiintoisia ideoita – tässä vaiheessa emme siis sulje vielä mitään pois.

Tämä työvaihe on erittäin tärkeä huolella tehdyssä avainsanatutkimuksessa. pyrimme löytämään selllaisia mahdollisuuksia, jotka ovat saattaneet jäädä huomaamatta aiemmin tai ne ovat syntyneet vasta hiljattain tiedonhakijoiden Google-käyttäytymisen muututtua.

(3) Avainsanadatan kategorisointi
Tämä työvaihe ei vaadi ajankäyttöä asiakkaalta

Suodatamme ja organisoimme avainsana- ja hakutermi-ideat ryhmiin, jotka auttavat meitä jäsentämään liiketoiminnallista potentiaalia yleisöjen tavoittamisen näkökulmasta. Tämä työvaihe vaatii usein linjanvetoja, jotka perustuvat laajan avainsanatutkimuskokemukseemme. Lisäksi tässä vaiheessa hyödynnämme niitä muistiinpanoja, jotka olemme tehneet starttipalaverissa teiltä saamistamme huomioista liiketoimintaanne ja toimialaanne liittyen.

Avainsanat ryhmitellään esimerkiksi seuraavalla tavalla:

– Liiketoimintaykskköjen mukaan
– Tuote- tai palvelukategorioiden mukaan
– Brändihakujen mukaan

Usein tässä vaiheessa syntyy ainakin yksi kateogia tai avainsanaryhmä, joka on spesifi teidän liiketoiminnallenne tai organisaatiolle.

(4) Avainsanadatan priorisointi
Tarvittava aika asiakkkaalta: yksi (1) työtunti

Avainsanojen priorisointi on projektin tärkeimpiä työvaiheita. Tässä vaiheessa “monimutkaisesta tehdään mahdollisimman yksinkertaista” aloittamalla mahdollisimman konkreettisten toimenpide-ehdotusten rakentaminen perustuen löydettävyyden nykytilaan ja potentiaaliin eri avainsanoilla ja aiheilla.

Tämän työvaiheen pohjalta on mahdollista rakentaa mahdollisimman konkreettiset ja nopeasti arvoa luovat toimenpidesuositukset.   

Sinun huomiotasi tarvitaan yleensä tässä vaiheessa:

Tässä kohtaa projektia järjestämme normaalisti tunnin mittaisen palaverin yhdessä asiakkaan kanssa, jotta saamme meille avainsanadatan läpikäymisen yhteydessä syntyneet kysymyksiin parhaan mahdollisen toimialaymmärryksen.  

Mikäli varsinaisia toimialaymmärrykseen liittyviä kysymyksiä ei ole noussut, niin tässä palaverissa voidaan keskittyä keskustelemaan jo kasassa olevista toimenpidesuosituksista voidaksemme jalostaa niitä edelleen organisaationne tilanteeseen parhaalla mahdollisella tavalla sopivaksi.

(5) Dataan perustuvien toimenpidesuositusten rakennus
Tämä työvaihe ei vaadi ajankäyttöä asiakkaalta

Markkinoinnin asiantuntijarooleissa (sisältö & maksettu mainonta) toimivat ammattilaiset hyötyvät usein jo avainsanatutkimustyön yhteydessä syntyneestä taulukkomuotoisesta raakadatasta. Erityisesti myynti- ja markkinointijohto haluaa avainsanadatan ja hakuvolyymeihin liittyvän tiedon valmiiksi pureskellussa ja tiiviissä muodossa.  

Tähän tarpeeseen vastaa toteuttamiemme avainsanatutkimusprojektien toimenpidesuositusdokumentaatio. Se on erottamaton, ja meidän mielestämme arvokkain osa kokonaispalveluamme. 

Toimenpidesuositusdokumentti sisältää: 

  • 5-10  avainlöydöstä, jotka pohjautuvat toimialanne avainsanadatan mylläämiseen ja analysointiin asiantuntijoidemme toimesta 
  • Konkreettiset toimenpide- ja parannusehdotukset nykyisiin verkkosivu- ja mainossisältöihin liittyen (nämä linkittyvät normaalisti avainlöydöksiin)

Huomio: Toimenpidesuositukset muodostuvat entistä konkreettisemmiksi silloin kun asiantuntijoillemme on pääsy käyttämiinne markkinoinnin analytiikkajärjestelmiin (katso kohta 1: kick-off palaveri).

(6) Toimenpidesuositusten läpikäynti yhdessä asiakkaan tiimin kanssa
Tarvittava aika asiakkaalta: yksi (1) työtunti

Tässä palaverissa käymme toimenpidesuosituksen läpi ja varmistamme, että sen jokainen kohta ja siihen liittyvät suositukset tulevat varmasti ymmärretyiksi. Samalla pureudeumme tarvittaessa avainsanatutkimustyössä syntyneisiin raakadatatiedostoihin. 

Dokumentaatio lähetetään sinulle hyvissä ajoin ennen purkupalaveria, jotta ehdit syventyä toimenpidesuosituksiin jo etukäteen.

Tässä palaverissa on luonnollista keskustella myös siitä, miten tietyt esiin nousseet parannusehdotukset on järkevää tai mahdollista toteuttaa. Yleisiä keskustelunaiheita ovat esimerkiksi:

1. Mitkä toimenpiteet kannattaa ottaa puheeksi verkkopalvelun kehittäjäkumppanin kanssa

2. Hakusanamainonnan käynnistys tai nykysien kampanjarakenteen kehittäminen toimenpdiesuositusten pohjalta

3. Datajohdetun sisältömarkkinoinnin suunnittelu ja toteutus. Sisällöntuotannon skaalaus. 

4. Avainsanatutkimustyön laajentaminen uusille kieli- tai liiketoiminta-alueille. 

Avainsanatutkimuksen hinta

Avainsanatutkimusprojektin hinnoittelu perustuu yrityksen kokoluokkaan.

Avainsanatutkimusprojektin hintaa perustuu käytettävien asiantuntijatyöpäivien määrään ja työssä käyttämiimme työkaluihin. Lisäksi mahdollisen kilpailija-analyysin laajuus ja tutkimuskielien määrä vaikuttavat hintaan. Yhdistettynä muihin palveluihimme avainsanatutkimusprojektien hinta alkaen 1790€ (alv.0).

Projektiluokka 1

Startup

Pienille yhtiöille, joiden 
liikevaihtoluokka 0-1M€

Sisältää yhden avainsanatutkimuskielen 

Lisäpalvelut:
Kilpailija-analyysi alk. 490€
Lisätutkimuskielet -20% projektiluokan hinnasta

2790€

Projektiluokka 2

GROWTH

Kasvuyhtiöille, joiden
liikevaihtoluokka 1-10M€

Sisältää yhden avainsanatutkimuskielen

Lisäpalvelut:
Kilpailija-analyysi alk. 990€
Lisätutkimuskielet -20% projektiluokan hinnasta

3790€

Projektiluokka 3

Enterprise

Yhtiöille, joiden liikevaihtoluokka +10M€

Sisältää yhden avainsanatutkimuskielen

Lisäpalvelut:
Kilpailija-analyysi alk. 1990€
Lisätutkimuskielet -20% projektiluokan hinnasta

5790€

Kaikki hinnat ilmoitettu ilman arvonlisäveroa (ALV).

Ota yhteyttä avataksesi keskustelu asiantuntijamme kanssa ja lyödäksesi uuden datajohdetun vaihteen silmään digitaalisessa markkinoinnissa.